Partnerzy

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej powstało  22.07.2002 roku.

Stowarzyszenie współdziała z organizacjami pozarządowymi, organami władz lokalnych i administracji państwowej na rzecz  rozwoju miasta Szydłowca i regionu.

We współpracy z administracją publiczną – urzędem Miejskim w Szydłowcu i innymi instytucjami oraz organizacjami, Stowarzyszenie zrealizowało kilkanaście przedsięwzięć.

Czytaj więcej

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku kryje w sobie bogactwo treści edukacyjnych wartych wykorzystania przez nauczycieli i uczniów w organizowaniu zajęć pozaszkolnych dotyczących regionalizmu, dziedzictwa kulturowego, a także szeroko pojętej sztuki. Pracownicy Działu Edukacji i Upowszechniania prowadzą spotkania muzealne, w trakcie których prezentowane są 3 lub 4 galerie sztuki współczesnej z wystawami czasowymi i pałac Józefa Brandta z ekspozycją XIX wiecznych wnętrz dworskich upamiętniającą związki malarza z Orońskiem.

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania "Na Piaskowcu"

Pierwsze spotkania członków założycieli datujemy na grudzień 2005 r, ostatecznie Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 25 maja 2006 r. jako Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej.

Przez szereg lat Stowarzyszenie prężnie działało na rzecz rozwoju naszego regionu. Opracowano i złożono szereg wniosków o dofinansowanie z takich źródeł jak: ZSROW, FIO, ZPORR czy SPO.

Czytaj więcej

Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu

Na terenie miasta Szydłowiec cechy powstały z chwilą nadania mu praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka w 1470 roku. Szczególny rozwój rzemiosła i cechów przypada na XVI i XVII wiek. Działalność cechów przetrwała do Powstania Styczniowego, a po jego upadku cechy przeniesiono do Końskich. 1945 roku po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej Ziemi Radomskiej, powstał Zbiorowy Cech Rzemieślniczy w Szydłowcu, którego Prezesem został Wincenty Skrzyński.

Czytaj więcej

Gmina Mirów

Podstawą działalności gospodarczej w Gminie Mirów jest gospodarka rolna. Sytuacja ta jednak obecnie ulega bardzo szybkim przemianom, które są spowodowane nowymi kierunkami rozwojowymi, takimi jak: turystyka, handel, rzemiosło, drobna wytwórczość oraz budownictwo indywidualne.

Wszystkie te okoliczności stworzyły korzystne warunki zarówno dla inwestorów jak i współpracy przedsiębiorców i firm różnych branż przyczyniając się do zmian w strukturze gospodarczej Gminy Mirów powodując jej szybki rozwój i rosnące znaczenie w województwie mazowieckim.

Czytaj więcej

Copyright © 2019 Piaskowiec Szydłowiecki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.